Sufinansiranje projekta TOOB-a od strane Ministarstva ekonomije, sektora za turizam

Direktor TOO BogatiAi?? i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sektor za turizam, 24. novembra 2011., potpisali su ugovor o sufinansiranju Cannabis seeds best shop http://parabestate.com/bactrim-ds-acne-treatment/ http://theblackfridaydeal.net/uncategorized/android-spy-spy-on-iphone budA?eta TOOB-a za tekuAi??u godinu. Sufinansiranje se vrA?i na osnovu projekta ai??zRazvoj turizma i TuristiA?ke organizacije opA?tine BogatiAi??ai??? kojim je TOOB aplicirao kod nadleA?nog ministarstva a za potrebe izrade akcionog plana, organizacije edukacionih radionica i promotivnih aktivnosti TuristiA?ke organizacije opA?tine BogatiAi??. Ministarsto sufinansira projekat sa 300.000 dinara. To je prvi projekat TOOB-a iz septembra meseca ove godine.

http://theblackfridaydeal.net/uncategorized/cheap-celebrex-200mg

OpA?tina BogatiAi?? i TOO BogatiAi?? prvi put ove godine, uA?estvovali http://theblackfridaydeal.net/uncategorized/cheap-celebrex-200mg su na sajmu lokalne samouprave koji se odrA?ava veAi?? treAi??u godinu za redom. UspeA?no je iskoriA?Ai??ena prilika da se na najbolji moguAi??i naA?in, prezentuju sve investicione moguAi??nosti BogatiAi??a kao A?to su poljoprivreda, turizam i eksploatacija geo-termalnih voda. Pored investicionih, opA?tina BogatiAi?? predstavila je i svoje turistiA?ke potencijale : proizvodnju zdrave hrane, kulturni i banjski turizam, koji bi mogli biti okosnica daljeg turistiA?kog razvoja. Ai??tand opA?tine BogatiAi?? posetio je i predsednik Republike Srbije Boris TadiAi??, a ovaj sajam je iskoriA?Ai??en i za uspostavljanje kontakta, kako sa moguAi??im investitorima, tako i sa drugim lokalnim samoupravama.

Buy cannabidiol cost http://parabestate.com/dissertation/

Sajam turizma u Novom Sadu

TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? uA?estvovala je na 44. MeAi??unarodnom sajmu turizma u Novom Sadu koji se odrA?avao od 28. septembra do http://cmi-innovation.com/?p=8684 02. oktobra.

Sajam je sveA?ano otvorio poznati odbojkaA? Vanja GrbiAi??, a na Sajmu se predstavilo preko 400 domaAi??ih i stranih izlagaA?a. http://minhhai-exim.com/how-much-carbozyne/ TOOB nije koristio izloA?beni prostor, nego je sajam iskoristio na najekonomiA?niji i najefektniji naA?in, svojim predstavljanjem i uA?eA?Ai??em na radionicama, predavanjima, nauA?nim skupovima, ostvarivanju kontakata sa TO Srbije, drugim turistiA?kim organizacijama iz A?ireg okruA?enja.

Where to buy effexor xr

OdrA?ane HajduA?ke veA?eri

Odmah po osnivanju TOOB je na sebe preuzeo veliki deo posla u organizovanju i promociji tradicionalne manifestacije ai??zHajduA?ko veA?eai???. Intenzivnom promocijom na terenu http://cmi-innovation.com/?p=8682 i u sredstvima informisanja, ova manifestacija je znaA?ajno uznapredovala na poseAi??enosti i obogaAi??ivanju sadrA?aja. U sklopu manifestacije odrA?an je i moto skup.

Wechat spy, Phone call tracker. http://minhhai-exim.com/amantadine-cost-uk/

Osnivanje turistiA?ke organizacije

TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? (TOOB) http://kinhnghiemlaixe.net/best-cannabis-seeds-bank-32962.html , osnovana je 18.02.2011.god. odlukom SKUPAi??TINE OPAi??TINE BOGATIAi?? a sa radom je zapoA?ela 14.06.2011. godine dobijanjem Potvrde o izvrA?enoj registraciji.

http://www.sanergistas.es/order-lady-era-side/ Omnicef buy online

Osnivanje turistiA?ke organizacije

TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? (TOOB) , osnovana je 18.02.2011.god. odlukom SKUPAi??TINE OPAi??TINE BOGATIAi?? a sa radom je zapoA?ela http://kinhnghiemlaixe.net/buy-lasuna-by-himalaya-32976.html Purchase lady era reviews 14.06.2011. godine dobijanjem Potvrde o izvrA?enoj registraciji.

http://www.sanergistas.es/generico-de-naprosyn/