Sufinansiranje projekta TOOB-a od strane Ministarstva ekonomije, sektora za turizam

Direktor TOO BogatiAi?? i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sektor za turizam, 24. novembra 2011., potpisali su ugovor o sufinansiranju Cannabis seeds best shop http://parabestate.com/bactrim-ds-acne-treatment/ http://theblackfridaydeal.net/uncategorized/android-spy-spy-on-iphone budA?eta TOOB-a za tekuAi??u godinu. Sufinansiranje se vrA?i na osnovu projekta ai??zRazvoj turizma i TuristiA?ke organizacije opA?tine BogatiAi??ai??? kojim je TOOB aplicirao kod nadleA?nog ministarstva a za potrebe izrade akcionog plana, organizacije edukacionih radionica i promotivnih aktivnosti TuristiA?ke organizacije opA?tine BogatiAi??. Ministarsto sufinansira projekat sa 300.000 dinara. To je prvi projekat TOOB-a iz septembra meseca ove godine.