Sufinansiranje projekta TOOB-a od strane Ministarstva ekonomije, sektora za turizam

Direktor TOO Bogatić i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sektor za turizam, 24. novembra 2011., potpisali su ugovor o sufinansiranju budžeta TOOB-a za tekuću godinu. Sufinansiranje se vrši na osnovu projekta „Razvoj turizma i Turističke organizacije opštine Bogatić“ kojim je TOOB aplicirao kod nadležnog ministarstva a za potrebe izrade akcionog plana, organizacije edukacionih radionica i promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Bogatić. Ministarsto sufinansira projekat sa 300.000 dinara. To je prvi projekat TOOB-a iz septembra meseca ove godine.