Dani vesele maA?ine

Inspirisan tradicijom proizvodnje kvalitetne MetkovaA?ke rakije vlasnik MaA?vanskog konaka g-din VujiAi??, u svojoj organizaciji i uz skromnu podrA?ku TOOB-a, 16.09.2012.god. organizovao je prvu manifestaciju A?aljivog naziva ai??zDani vesele Buy cannabis seeds toronto maA?ineai???.

Manifestacija je takmiA?arskog karaktera gde se u peA?enju rakije takmiA?ilo A?etiri uA?esnika od kojih je prvo mesto zauzeo Damnjan LonA?ar.

Osim tog dela programa posetioci su mogli http://mdmhomellc.com/2018/02/15/order-diabecon/ videti demonstraciju starog kovaA?kog zanata, uA?ivati u sveA?oj ceAi??enoj jabukovaA?i, koja se dobila koriA?Ai??enjem originalnih alata.

Traktor old timer, povezan sa dreA?om prezentovao je naA?in vrA?aja pA?enice iz vremena polovine proA?log veka. Srednja MaA?vanska A?kola, smer kuvari, http://tintuc.2skyair.com/allergic-reaction-to-generic-synthroid.html sa A?etiri uA?enika zajedno sa predmetnim profesorom Vidojkom VukomanoviAi??, predstavila se kroz pripremu par karakteristiA?nih maA?vanskih jela.

Slikar naivac Slobodan MajstoroviAi?? svojim uA?eA?Ai??em zabeleA?io je neke od detalja. To je bilo dovoljno materijala da za prvi put privuA?e medije,TV Ai??abac, TV AS, i novine Glas Podrinja i trajno se zabeleA?i ova prva manifestacija posveAi??ena rakiji, zanatima, gastronomiji itd.

34. MeA�unarodni sajam turizma u Beogradu

Na predstojeA�em 34. MeA�unarodnom sajmu turizma u Beogradu TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiA� uzeA�e svoje uA?eA?A�e u hali 4. Beogradskog sajma. Sajam poA?inje 23.02.2012.god. i trajaA�e do 26.02.2012.god. Pozivamo vas da nas posetite na sajmu turizma.

Predstavljen projekat Termalna Rivijera

PreduzeA�e Termalna Rivijera-BogatiA� ima ozbiljne namere da veliko geo-termalno bogatstvo MaA?ve iskoristi na najbolji moguA�i naA?in.Ovaj veliki projekat bi trebao da bude graA�en po fazama,pri A?emu bi prva tkz. A-faza trebala da bude puA?tena u rad 1-og Juna 2012-e godine. Prva faza bi se sastojala od izgradnje velikog rekreativnog bazena povrsine 3650m. koji bi imao i posebne masaA?ne kade, otprilike bi ih bilo 90, dok bi na sredini tog malog kompleksa bio A?ank-pult sa slapovima. Ispod bi se nalazile tehniA?ke prostorije, a pored bi bio i bazen sa svim prateA�im atrakcijama namenjenim deci. Celokupan kompleks bi trebao da obuhvati veliki Akva-Park, zatim wellness i spa- centar kao i bazen za decu. U celini bi trebao da bude zavrA?en 2016-e godine.