34. MeA�unarodni sajam turizma u Beogradu

Na predstojeA�em 34. MeA�unarodnom sajmu turizma u Beogradu TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiA� uzeA�e svoje uA?eA?A�e u hali 4. Beogradskog sajma. Sajam poA?inje 23.02.2012.god. i trajaA�e do 26.02.2012.god. Pozivamo vas da nas posetite na sajmu turizma.

Predstavljen projekat Termalna Rivijera

PreduzeA�e Termalna Rivijera-BogatiA� ima ozbiljne namere da veliko geo-termalno bogatstvo MaA?ve iskoristi na najbolji moguA�i naA?in.Ovaj veliki projekat bi trebao da bude graA�en po fazama,pri A?emu bi prva tkz. A-faza trebala da bude puA?tena u rad 1-og Juna 2012-e godine. Prva faza bi se sastojala od izgradnje velikog rekreativnog bazena povrsine 3650m. koji bi imao i posebne masaA?ne kade, otprilike bi ih bilo 90, dok bi na sredini tog malog kompleksa bio A?ank-pult sa slapovima. Ispod bi se nalazile tehniA?ke prostorije, a pored bi bio i bazen sa svim prateA�im atrakcijama namenjenim deci. Celokupan kompleks bi trebao da obuhvati veliki Akva-Park, zatim wellness i spa- centar kao i bazen za decu. U celini bi trebao da bude zavrA?en 2016-e godine.