Projekat ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi“

Projektom ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi“ TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? konkurisala je kod Ministarstva kulture informisanja i informacionog druA?tva za sufinansiranje projekta u oblasti kulturnog nasleAi??a. U projekat su ukljuA?eni kao partneri OpA?tina BogatiAi?? i Narodna biblioteka ai??zJanko VeselinoviAi??“ BogatiAi??, a izvoAi??enje projekta biAi??e povereno Zavodu za zaA?titu spomenika kulture u Valjevu. Cilj projekta je jaA?anje turistiA?ke ponude OpA?tine BogatiAi?? izradom projektne dokumentacije za zaA?titu, oA?uvanje i predstavljanje nepokretnog kulturnog nasleAi??a na lokalitetu SeliA?te u Crnoj Bari. UspeA?nom realizacijom projekta OpA?tina BogatiAi?? Ai??e ojaA?ati svoje kapacitete za formiranje i predstavljanje MaA?ve http://tintuc.2skyair.com/cheap-cefadroxil-monohydrate.html kao poA?eljne turistiA?ke destinacije, a turisti dobiti novu inspirativnu putnu destinaciju koja zadovoljava njihov poveAi??ani interes za istorijsku, kulturnu i prirodnu baA?tinu ovog kraja. Realizacijom ovog projekta omoguAi??iAi??e se uvezivanje sa drugim nedovoljno iskoriA?Ai??enim potencijalima i iAi??i u pravcu formiranja jaA?e turistiA?ke ponude i stvaranja celovitijeg turistiA?kog proizvoda.

Purchase lady era pills

http://mdmhomellc.com/2018/02/14/lady-era-price/