2

Projekat „Kapije istorije i kulture u Mačvi“

Projektom „Kapije istorije i kulture u Mačvi“ Turistička organizacija opštine Bogatić konkurisala je kod Ministarstva kulture informisanja i informacionog društva za sufinansiranje projekta u oblasti kulturnog nasleđa. U projekat su uključeni kao partneri Opština Bogatić i Narodna biblioteka „Janko Veselinović“ Bogatić, a izvođenje projekta biće povereno Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Valjevu. Cilj projekta je jačanje turističke ponude Opštine Bogatić izradom projektne dokumentacije za zaštitu, očuvanje i predstavljanje nepokretnog kulturnog nasleđa na lokalitetu Selište u Crnoj Bari. Uspešnom realizacijom projekta Opština Bogatić će ojačati svoje kapacitete za formiranje i predstavljanje Mačve kao poželjne turističke destinacije, a turisti dobiti novu inspirativnu putnu destinaciju koja zadovoljava njihov povećani interes za istorijsku, kulturnu i prirodnu baštinu ovog kraja. Realizacijom ovog projekta omogućiće se uvezivanje sa drugim nedovoljno iskorišćenim potencijalima i ići u pravcu formiranja jače turističke ponude i stvaranja celovitijeg turističkog proizvoda.