Sajam turizma

MeA�unarodni sajam turizma u Beogradu je zavrA?en 24.02.2013.god. TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiA� u A?etiri dana sajma je predstavila opA?tinu BogatiA� i turistiA?ke potencijale opA?tine posebno insistirajuA�i na manifestacionom, A�aA?kom i izletniA?kom turizmu.

Za uspeA?no zavrA?enu sajamsku aktivnost TOOB-a zahvaljujemo se pre svih MaA?vanskoj srednjoj A?koli, smer kuvar, koji su nam jedan dan bili i partneri a ne samo gosti. Zahvalnost dugujemo i gostima koji su svojim prisustvom naA?em A?tandu dali na znaA?aju, a posebno time A?to su potrvdili ili nagovestili buduA�u meA�usobnu saradnju.

– Vanji GrbiA�- njegovoj inicijativi koja ide ka partnerskom odnosu u smeru oA?uvanja i promociji uA?A�a Drine.

– Zoranu VojinoviA� – kapetanu Ljubovijske regate, koji A�e kao i prosle godine biti uz nas i sa nama na HajduA?koj regati

– Slobodanu SimiA�- upravniku „Zasavice“, koji prihvata inicijativu daleko intezivnije saradnje.

– A?orA�u MilosavljeviA� i drugim brojnim gostima.