Poziv za uA?eA?Ai??e u takmiA?enju izbora harambaA?e

OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? i Kulturno-obr?i??zovni cent?i??r Bog?i??tiAi??, poziv?i??ju http://www.hidayahcenter.net/7084/buy-cheap-sarafem-without-prescription.html v?i??s n?i?? uA?eA?Ai??e u t?i??kmiA??i??rskom delu IZBORA ZA HARAMBAAi??U tr?i??dicion?i??lne 45. m?i??nifest?i??cije H?i??jduA?ko veA?e. Pr?i??vo uA?eA?Ai???i?? im?i??ju sv?i?? punoletn?i?? lic?i??.

Z?i?? prv?i?? tri mest?i?? obezbeAi??ene su vredne novA??i??ne n?i??gr?i??de, ?i?? H?i??r?i??mb?i??A?i s?i??blj?i??.

Pokrovitelj n?i??gr?i??d?i?? je Carlsberg Srbija.

Kv?i??lifik?i??cije z?i?? fin?i??le t?i??kmiA?enj?i?? odrA??i??Ai??e se 02.08.2012. n?i?? Buy essays lok?i??ciji V?i??sin A?ib u Crnoj B?i??ri s?i?? poA?etkom u 17.00 A??i??sov?i??.

Fin?i??lno http://titov1980.ru/2018/02/11/buy-claritin-d-in-bulk/ t?i??kmiA?enje poA?inje 03.08.2013. u 19.00 A??i??sov?i??.

Prij?i??ve z?i?? kv?i??lifik?i??cije proslediti do 01.08.2012. godine n?i?? telefone Kulturno obr?i??zovnog centr?i?? Bog?i??tiAi??.

015/7786-148