REGULISANJE SAOBRAAi??AJA ZA VREMA TRAJANJA 45. MANIFESTACIJE ai???HAJDUA?KO VEA?Eai???

K?i??ko bi se izbegle proA?logodiA?nje guA?ve i veliki z?i??stoji u s?i??obr?i??Ai???i??ju OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? je ur?i??dil?i?? sledeAi??e:

1 – http://espacioart.com.ar/purim-costume-store-englewood-nj/ ViA?estruko je proA?iren p?i??rking prostor i ?i??dekv?i??tno osvetljen.

2 – S?i??obr?i??Ai???i??j je regulis?i??n po principu kruA?nog tok?i?? gde se u jednom smeru pril?i??zi lok?i??ciji ai??zV?i??sin A?ibai??? u Crnoj B?i??ri, ?i?? u http://funny-cars.com/tin-tuc/best-cannabis-seeds-bank/ drugim smerom omoguAi??en je odl?i??z?i??k posetil?i??c?i??.

3 ai??i?? S?i??obr?i??Ai???i??jn?i?? policij?i?? Ai??e vrA?iti usmer?i??v?i??nje s?i??obr?i??Ai???i??j?i??.

4 – IZBEGAVAJTE PARKIRANJE PORED PUTEVA, JER PARKING PROSTORA IMA SASVIM DOVOLJNO.

5 ai??i?? U POTPUNOSTI JE UKLONJENA SEPARACIJA SA PROSTORA PARKINGA TAKO DA JE ON VIAi??ESTRUKO POVEAi??AN.

Molimo sve d?i?? poA?tuju post?i??vljenu privremenu sign?i??liz?i??ciju i instrukcije s?i??obr?i??Ai???i??jne policije i red?i??r?i?? koji Ai??e biti post?i??vljeni n?i?? mestim?i?? usmer?i??v?i??nj?i?? s?i??obr?i??Ai???i??j?i??.

Isto t?i??ko molimo v?i??s d?i?? iste te instrukcije n?i??dleA?nih uv?i??A?ite pri Order lady era side p?i??rkir?i??nju svojih vozil?i??.