POBEDNICI 2013. ai???“SAJAM „ETNO HRANE I PIAi??A““

Na proteklom osmom po redu sajmu Etno hrane i piAi??a koji se odrA?ao u periodu od 26.11.-29.11.2013.god.,u hali 3 beogradskog sajma TOOB zajedno sa svojim suizlagaA?ima prezentovao je opA?tinu BogatiAi?? sa A?irom ponudom hrane i http://www.hidayahcenter.net/6980/where-to-buy-ashwagandha-root.html piAi??a sa teritorije opA?tine BogatiAi??.U ukupnoj prezentaciji uA?estvovalo je 7 izlagaA?a, sa veAi??im brojem proizvoda.

UA?eA?Ai??e na ovom sajmu je nastavak projekta razvoja seoskog turizma na kome TOOB radi od avgusta meseca, i samo jedna u nizu od manifestacija Ginette-35 order koja je u tom sklopu.Za TOOB i suizlagaA?e ovo jeste bila kruna zajedniA?kih nastupa koja je potvrAi??ena laskavim nagradama .

U ROBNOJ GRUPI HLEB,PECIVO,TESTENINE,KOLAA?I I SL. SPECIJALNO PRIZNANJE DOBILA JE MAA?VANSKA SREDNJA Ai??KOLA BOGATIAi??.

U ROBNOJ GRUPI MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA SPECIJALNO PRIZNANJE DOBIO JE KOZIJI SIR SA PLEMENITIM PLESNIMA I A?UBROM U HRASTOVOJ KORI ai??i??POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO BUDIMIROVIAi?? IZ GLUAi??ACA.

VRHUNAC UA?EAi??Ai??A TOOB-A I NJIHOVIH SUIZLAGAA?A JE LASKAVA TITULA KOJA JE PO PRVI PUT IZABRANA I NOSI NAZIV ai??zSAJAM ETNO HRANE I PIAi??A-ROBNA MARKA IZ SRBIJE 2013ai???.KOJA JE KAO VRHUNSKO GODIAi??NJE PRIZNANJE PONOVO PRIPALA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU BUDIMIROVIAi?? IZ http://mracc.org/?p=1180 GLUAi??ACA ,A?IME SE ISTI IZLAGAA? SVOJIM KVALITETOM IZDVOJIO IZNAD VIAi??E HILJADA RAZLIA?ITIH PROIZVODA KOJI SU PREDSTAVLJENI NA SAJMU.