HAJDUA?KA REGATA 2014.

PoA?tovani prijatelji, U okviru manifestacije HajduA?ko veA?e odrA?aA�e se A?etvrta po redu HajduA?ka regata. Ove godine manifestacija je predvidjena za 09.i 10.avgust. Start HajduA?ke regate planiran je za nedelju 10.avgust.,sa lokacije AlanoviA�a navoz u MaA?vanskom Prnjavoru sa poA?etkom u 10 A?asova. Molimo sve uA?esnike da sa svojim plovilima i A?lanovima posade budu na lokaciji AlanoviA�a […]

HAJDUA?KO VEA?E 2014.

PoA?tovani prijatelji, Buy cannabidiol cost NaA?a tradicionalna manifestacija “ HajduA?ko VeA?e“ ove godine je predviAi??ena za 09. i 10. avgust tekuAi??e godine. Za 09. avgust predviAi??eno je tradicionalno odigravanje maA?vanske svadbe, izbor harambaA?e i sliA?nih http://www.hidayahcenter.net/6898/how-much-does-zyban-cost-at-walmart.html elemenata kulturnih deA?avanja uz mini-sajam SWG grupe koja nam ove godine daje finansijsku i tehniA?ku potporu. U zabavnom delu […]