Entries by admin_bogatic

Projekat ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi”

Projektom ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi” TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? konkurisala je kod Ministarstva kulture informisanja i informacionog druA?tva za sufinansiranje projekta u oblasti kulturnog nasleAi??a. U projekat su ukljuA?eni kao partneri OpA?tina BogatiAi?? i Narodna biblioteka ai??zJanko VeselinoviAi??” BogatiAi??, a izvoAi??enje projekta biAi??e povereno Zavodu za zaA?titu spomenika kulture u Valjevu. Cilj projekta […]

Dani vesele maA?ine

Inspirisan tradicijom proizvodnje kvalitetne MetkovaA?ke rakije vlasnik MaA?vanskog konaka g-din VujiAi??, u svojoj organizaciji i uz skromnu podrA?ku TOOB-a, 16.09.2012.god. organizovao je prvu manifestaciju A?aljivog naziva ai??zDani vesele Buy cannabis seeds toronto maA?ineai???. Manifestacija je takmiA?arskog karaktera gde se u peA?enju rakije takmiA?ilo A?etiri uA?esnika od kojih je prvo mesto zauzeo Damnjan LonA?ar. Osim tog […]

Predstavljen projekat Termalna Rivijera

PreduzeA�e Termalna Rivijera-BogatiA� ima ozbiljne namere da veliko geo-termalno bogatstvo MaA?ve iskoristi na najbolji moguA�i naA?in.Ovaj veliki projekat bi trebao da bude graA�en po fazama,pri A?emu bi prva tkz. A-faza trebala da bude puA?tena u rad 1-og Juna 2012-e godine. Prva faza bi se sastojala od izgradnje velikog rekreativnog bazena povrsine 3650m. koji bi imao […]

Sufinansiranje projekta TOOB-a od strane Ministarstva ekonomije, sektora za turizam

Direktor TOO BogatiAi?? i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sektor za turizam, 24. novembra 2011., potpisali su ugovor o sufinansiranju Cannabis seeds best shop http://parabestate.com/bactrim-ds-acne-treatment/ http://theblackfridaydeal.net/uncategorized/android-spy-spy-on-iphone budA?eta TOOB-a za tekuAi??u godinu. Sufinansiranje se vrA?i na osnovu projekta ai??zRazvoj turizma i TuristiA?ke organizacije opA?tine BogatiAi??ai??? kojim je TOOB aplicirao kod nadleA?nog ministarstva a za potrebe izrade […]

Sajam lokalne samouprave

OpA?tina BogatiAi?? i TOO BogatiAi?? prvi put ove godine, uA?estvovali http://theblackfridaydeal.net/uncategorized/cheap-celebrex-200mg su na sajmu lokalne samouprave koji se odrA?ava veAi?? treAi??u godinu za redom. UspeA?no je iskoriA?Ai??ena prilika da se na najbolji moguAi??i naA?in, prezentuju sve investicione moguAi??nosti BogatiAi??a kao A?to su poljoprivreda, turizam i eksploatacija geo-termalnih voda. Pored investicionih, opA?tina BogatiAi?? predstavila je i […]

Sajam turizma u Novom Sadu

TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? uA?estvovala je na 44. MeAi??unarodnom sajmu turizma u Novom Sadu koji se odrA?avao od 28. septembra do http://cmi-innovation.com/?p=8684 02. oktobra. Sajam je sveA?ano otvorio poznati odbojkaA? Vanja GrbiAi??, a na Sajmu se predstavilo preko 400 domaAi??ih i stranih izlagaA?a. http://minhhai-exim.com/how-much-carbozyne/ TOOB nije koristio izloA?beni prostor, nego je sajam iskoristio na najekonomiA?niji […]

OdrA?ane HajduA?ke veA?eri

Odmah po osnivanju TOOB je na sebe preuzeo veliki deo posla u organizovanju i promociji tradicionalne manifestacije ai??zHajduA?ko veA?eai???. Intenzivnom promocijom na terenu http://cmi-innovation.com/?p=8682 i u sredstvima informisanja, ova manifestacija je znaA?ajno uznapredovala na poseAi??enosti i obogaAi??ivanju sadrA?aja. U sklopu manifestacije odrA?an je i moto skup. Wechat spy, Phone call tracker. http://minhhai-exim.com/amantadine-cost-uk/

Osnivanje turistiA?ke organizacije

TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? (TOOB) http://kinhnghiemlaixe.net/best-cannabis-seeds-bank-32962.html , osnovana je 18.02.2011.god. odlukom SKUPAi??TINE OPAi??TINE BOGATIAi?? a sa radom je zapoA?ela 14.06.2011. godine dobijanjem Potvrde o izvrA?enoj registraciji. http://www.sanergistas.es/order-lady-era-side/ Omnicef buy online

Osnivanje turistiA?ke organizacije

TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? (TOOB) , osnovana je 18.02.2011.god. odlukom SKUPAi??TINE OPAi??TINE BOGATIAi?? a sa radom je zapoA?ela http://kinhnghiemlaixe.net/buy-lasuna-by-himalaya-32976.html Purchase lady era reviews 14.06.2011. godine dobijanjem Potvrde o izvrA?enoj registraciji. http://www.sanergistas.es/generico-de-naprosyn/