HAJDUA?KO VEA?E 2014.

PoA?tovani prijatelji, Buy cannabidiol cost NaA?a tradicionalna manifestacija “ HajduA?ko VeA?e“ ove godine je predviAi??ena za 09. i 10. avgust tekuAi??e godine. Za 09. avgust predviAi??eno je tradicionalno odigravanje maA?vanske svadbe, izbor harambaA?e i sliA?nih http://www.hidayahcenter.net/6898/how-much-does-zyban-cost-at-walmart.html elemenata kulturnih deA?avanja uz mini-sajam SWG grupe koja nam ove godine daje finansijsku i tehniA?ku potporu. U zabavnom delu […]