MALA ČIGRA (Sterna albifrons)

Pored prirodnog dobra zaštićenog u formalno- pravnom smislu, inundacioni pojas reke Drine predstavlja veoma važno područje sa stanovišta zaštite prirode.

Kao posebna prirodna vrednost izdvaja se mala čigra. Ova vrsta predstavlja jednu od najređih i najugroženijih gnezdarica vodenih staništa i u Srbiji je zaštićena kao prirodna retkost. Još početko 20. veka mala čigra je bila uobičajena ptica uz evropske reke. Gradnja brana, vađenje šljunka i peska i razne mere obrane od poplava, promenuli su prirodni izgled obala, i danas još samo retki sistemi evrope imaju obale pogodne za život malih čigri. Među tim rekama je i Drina.

Male čigre su najinteligentnije i najspretnije čigre. Telo im je vitko, pa su vrlo lagane (40-60 g). Hrane se sitnim ribama, račićima i insektima. Dok love lete nisko nad rekom. Paze da im Sunce bude iza leđa i da imaju dobru vidljivost, a plen lošu. Kad uoče plen strelovito se obrušavaju i hvataju ga. Male čigre love i u letu.

Ukupna brojnost male čigre na donjem toku Drine se procenjuje na 30-40 parova. Na Drini, u njenom donjem toku postoji veoma intenzivna eksploatacija rečnih sedimenata (šljunka i peska), tako da je veliki deo obale i šljunčanih sprudova devastiran. Ovo je glavni ugrožavajući faktor za malu čigru. Zavod za zaštitu prirode Srbije planira intenzivna istraživanja na području donjeg toka Drine, u cilju zaštite pojedinih lokacija, važnih za očuvanje male čigre. Ova kolonija male čigre je jedna od četiri preostale kolonije na rekama u Evropi, tako da se radi o prirodnoj vrednosti koja zaslužuje adekvatnu zaštitu.