Ovaj objekat je podigla 1911. godine mačvanska porodica Tufegdžić, poznata kao dom paroha, učitelja i književnika. U ovoj kući živela je i Persida, kći književnika Janka Veselinovića. Danas se objekat nalazi na listi „vrednih objekata graditeljskog nasleđa“ i u vlasništvu je porodice Pavlović, poznate po gradnji „Pavlovića mosta“ preko reke Drine. Sama kuća kao i celo dvorište su u potpunosti renovirani i prilagođeni novoj nameni koja je u fazi realizacije a ima za cilj uspostavljanja „Zavičajnog muzeja Mačve i Semberije“.

Osim muzejske postavke koja će će svedočiti o načinu života semberaca I mačvana, realizovaće se i stalna postavka umetničkih dela “mačvanske slikarske škole” sa edukativnim radionicama različitog sadržaja.