Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ona se proteže od Mišara do Drine, i od najvišeg vrha Cera planine, Vidojevice, do Save… To je prostor od dvanaest sahata hoda. Možeš u dugu danu hodati po Mačvi, a nećeš videti jednog brežuljka; sve je ravno kao tepsija…. Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim vlaćem. Ona vam je kao tudjinka, ne da se svakom poznati!

Janko Veselinović

‘’Opština Bogatić, po navedenim karakteristikama predstavlja jedinstvenu celinu sa mačvanskom ravnicom. Prostire se izmedju Drine i Save, u severozapadnom delu ravnice. Erozivnim dejstvom matice, jedan deo zemljišta u aluvijalnoj ravni Drine prenet je na levu obalu. Ona pripada opštini Bijeljina ( Republika Srpska ), tako da se Drina ne može smatrati apsolutno zapadnom granicom Opštine.Na površini od 384 km kvadratnih nalazi se 14 naselja.

Na teritoriji Opštine Bogatić, prema popisu iz 2011. godine živi 28879 stanovnika. Najveći deo stanovništva bavi se poljoprivredom. Stanovništvo je poreklom iz Crne Gore, Hercegovine, istočne Bosne i drugih oblasti. Nacionalni sastav je izrazito srpski (98%), a polna struktura je relativno ujednačena. Zabrinjava činjenica da sve više slabi reproduktivna snaga stanovništva. Na to ukazuju porast broja starijih stanovnika i pad broja stanovnika ispod 40 godina života

Položaj naselja je u saobraćajnom i geografskom pogledu veoma povoljan. Vezu sa okolnim područjima omogućavaju i mostovi, na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca, a na Drini “Pavlovića ćuprija”. Oni povezuju Opštinu, pa i celu Mačvu, sa Sremom, Republikom Srpskom, a i dalje.

Zahvaljujući plodnom zemljištu, blagom podneblju i vrednim ljudima, razvijena je poljoprivredna proizvodnja.

Deo korita i priobalni deo Drine danas je jedno od najboljih majdana veoma kvalitetnog šljunka i peska. Zbog neplanske eksploatacije, reka menja svoj tok ugrožavajući plodne oranice na desnoj obali, a teški kamioni koji prevoze šljunak i pesak uništavaju saobraćajnice.

Na području opštine Bogatić početkom osamdesetih godina prošlog veka otkrivene su neiscrpne rezerve geotermalne vode. Na dubini od 450 metara pronadjena je voda temperature 75 stepeni Celzijusovih.

U šest sela rade matične osnovne škole, u ostalim selima izdvojena odeljenja, a u Bogatiću “Mačvanska srednja škola”. Ukupno je osnovnim i srednjim obrazovanjem obuhvaćeno oko 3 500 učenika.

Kulturni život u opštini Bogatić je izuzetno bogat, zahvaljujući višedecenijskom organizovanom radu. Kulturnom aktivnošću na području opštine bavi se Kulturno-obrazovni centar u Bogatiću. U njegovom sastavu su i Dom kulture i Etno-park. Posebno visoka dostignuća stalno postižu Pozoriše, koje je osnovno 1950. godine i Folklorni ansambl “Djido”, izvorne pevačke grupe, vokalne soliste i ansambl veterena folklora. Posebno zapažene rezultate postigao je prvi folklorni ansambl koji je osvojio brojna priznanja na medjunarodnim smotrama i festivalima.