Udaljenost Bogatića od većih gradova:

  • – Bogatić – Beograd 98 km
  • – Bogatić – Novi Sad 75 km
  • – Bogatić – Šabac 20 km
  • – Bogatić – S. Mitrovica 25 km
  • – Bogatić – Valjevo 87 km
  • – Bogatić – Loznica 44 km
  • – Bogatić – Bijeljina 22 km
  • – Udaljenost od autoputa E70, pravac Beograd – Šid 26 km

Preko teritorije opštine prelazi državni put prvog reda M19 koji povezuje Beograd sa Podrinjem i dalje sa Sarajevom.