Hram posvećen ROĐENJU PRESVETE BOGORODICE jedna je od najlepših i najstarih crkava u Mačvi.
Po predanju prvi hram u Bogatiću bio je onaj koji je iz metkovačkog atara Aluge prenet u Bogatić 1797. Od tada pa sve do zidanja sadašnjeg hrama, crkva je nekoliko puta paljena do temelja. Današnji hram podignut je na temeljima ranijeg koji je bio posvećen Tominoj Nedelji i koji je spaljen posle propasti Karađorđevog ustanka i sloma srpskih ustanika na Zasavici. Gradnja hrama počela je 1845., a privedena je kraju krajem 1856. Hram je građen u baroknom stilu, po ugledu na fruškogorske manastire. Osvećenje hrama obavio je tadašnji vladika Šabački Mihailo.

Izuzetnu umetničku vrednost ima ikonostas ovog hrama koji je 1872. godine izradio minhenski đak Stevan Todorović. U svojim odajama čuva dobra izuzetne vrednosti sa signaturom S. Todorovića: Ikonu Jovana Krstitelja, Ikonu Isusa Hrista. Iz stare crkve prenete su 54 ikone, dva filigrantska krsta, 2 jevanđelja i 20 bogoslužbenih knjiga.
Crkva Presvete Bogorodice je značajan spomenik kulture, stavljen pod zaštitu države.